Loverboys

Geplaatst op: 16/12/2015

Een loverboy is en jongen of man die probeert door aandacht, liefde, bescherming, dure cadeaus en complimenten een meisje te verleiden. Hij probeert het meisje af te schermen van bemoeizuchtige ouders en vrienden. Als zij stapelverliefd op hem is, dwingt hij haar iets terug te doen voor hem en verdient hij geld door haar tot prostitutie te dwingen. Loverboys worden daarom pooierboys genoemd. Het meisje durft vaak uit schaamte en angst geen contact te zoeken met familie of vriendinnen.
Loverboys kiezen vaak meisjes die niet goed in hun vel zitten.

Zoekt u hulp voor uw tiener of wilt u een situatie bespreken? Maak een afspraak met een medewerker van Het Sociaalplein.

Vrienden en groepsdruk
In de puberteit zijn vrienden heel belangrijk. Jongeren willen erbij horen en passen zich aan de normen van de vriendengroep aan. Soms gaan jongeren daarin te ver gaan en gaan over hun eigen grens of die van een ander.

Wat kun je als opvoeder doen?

Begin zo vroeg mogelijk met je kind weerbaar te maken tegen groepsdruk. Door zijn gevoel van eigenwaarde zo groot mogelijk te maken. Wees positief, benadruk goede eigenschappen en geef regelmatig complimenten. Stimuleer je kind om lastige situaties met andere kinderen zelf op te lossen.
Leer je kind naar zijn gevoel te luisteren. Als je iets zeker wilt, voel je je prettig. Als er iets ‘knaagt’ klopt het niet. Je voelt je dan onzeker, onrustig of onprettig. Vertel dat het belangrijk is om deze gevoelens te herkennen, bij jezelf en bij een ander.
Verbieden van vriendschappen met “foute vrienden” heeft geen zin. De kans is groot dat het contact blijft bestaan, maar dan buiten jouw zicht. Beter is erover te praten, zonder verwijten of beschuldigingen. Uit wel je zorgen. Bedenk dat je kind de ruimte moet krijgen om zelf te ontdekken wat wel en niet deugt.

Vraag aan je kind of het zich wel eens onder druk voelt staan om ergens aan mee te doen. Vindt je kind het moeilijk om een andere mening te hebben dan zijn vrienden? Denk mee op welke manier hij met groepsdruk zou kunnen omgaan.
Zoekt u hulp voor uw tiener of wilt u een situatie bespreken? Maak een afspraak met een medewerker van Het Sociaalplein.